Referencie - Stavebné práce

Stavebné práce:


  • GO Hviezdoslavova I. etapa
  • GO Hviezdoslavova II. Etapa
  • GO Okružná
  • PDÚ Komárno
  • PDÚ Hurbanovo
  • Jadrové vrtanie