Čistiareň odpadových vôd

Referencie - čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd, Dunajská Streda

 • montáž strojovne plynojemu
 • potrubné rozvody
 • montáž horáka na spaľovanie prebytočného bioplynu
 • potrubné rozvody
 • použitý materiál tr. 17

Čistiareň odpadových vôd, Komárno

 • Strojovňa k vyhnivacím nádržiam + potrubné rozvody
 • strojovňa plynojemu + potrubné rozvody
 • montáž a demontáž technologického zariadenia usadzovacej a dezinfekčnej nádrže
 • použitý materiál tr. 17 a tr. 11

Čistiareň odpadových vôd, Liptovský Mikuláš
 • Kompresorovňa bioplynu
 • kompresorovňa kalového hospodárstva

Predmet zákazky:

 • Repasovanie a montáž
 • Vyhnívacie nádrže
 • Dosadzovacie nádrže
 • Kompresorové stanice
 • Prečerpávacie stanice
 • Aktivačné nádrže
 • Intenzifikácia

GALÉRIA