Chemický a farmaceutický priemysel

Referencie - Chemický a farmaceutický priemysel

Papierenský priemysel


Harmanecké papierne, Harmanec

 • Výroba a montáž potrubia 1120 x 1,5 pre rekuperáciu PS7
 • použitý materiál tr. 17

SCP Ružomberok

 • Rekonštrukcia odkorovacieho bubna ∅ 3000x40
 • rekonštrukcia technológie
 • použitý materiál tr. 17 a tr. 11

Developerské projekty


Siemens Engineering a.s.

 • Stavba Palladium Praha 1
 • Česká republika - vykurovacie systémy
 • chladiace systémy
 • použitý materiál tr. 11

Europalace, Žilina:

 • Rozvod chladenia

Potravinársky priemysel


Mliekareň Velký Meďer:

 • Rozvod pitnej vody
 • stáčanie mlieka
 • jogurtáreň (rozvod: para, ľadová voda, kondenz)
 • požiarna voda
 • dopájanie technológie

Farmaceutický priemysel


Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča

 • Kompletné výmeny vyhrievacích registrov - hadov z nerezoveho materiálu vo fermentačných nádržiach,
 • výmeny a opravy duplikátorov očkovacích nádrží a zhotovenie prechodov cez duplikátory pre sondy,
 • opravy a výmeny potrubí: para, vzduch, čpavková voda, demirelizovaná voda, kondenz,
 • montáž potrubí prečerpávacej stanice chladiacej vody z Hronca pre firmy Fermas s.r.o. a Biotika a.s.,
 • zámočnícke práce: ovládacie plošiny, zábradlia, schody,
 • použítý materiál tr. 11 a tr. 17

Ivax Pharmaceuticals s.r.o. Opava, ČR

 • Montáž technológíe pre prevádzku - nosné spreje,
 • výroba a montáž nerezových potrubí,
 • použitý materiál tr. 17

Biotika Slovenská Ľupča

 • Potrubné mosty,
 • rekonštrukcia fermentácie v budove P3C,
 • použitý materiál tr. 17 a tr. 11

GALÉRIA