VESELKA s.r.o.

Profesionalita, kvalita práce a spokojnosť zákazníka.


Spoločnosť VESELKA s.r.o. pôsobiaca v oblasti návrhu a realizácií technologických celkov v oblastiach energetického, čistiarenského, farmaceutického, chemického priemyslu bola založená v roku 1993.

Na prelome rokov 2005-2006 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzením.

V roku 2018 sme zaviedli a aplikovali Integrovaný Manažérsky Systém podľa:

  • Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016
  • Systém manažérstva enviromentu podľa STN EN ISO 14001:2016
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009
1700+

Spokojných klientov

2800+

Splnených zákaziek

Spoločnosť Veselka s.r.o., vlastní platné oprávnenia na vykonávanie činností vydané TI SR, TI ČR:

- montáž, výroba, rekonštrukcia, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových.

Našu činnosť vyvíjame aj v oblastí návrhu a montáže vykurovacích a chladiacich systémov, montáž rozvodov úžitkovej a pitnej vody z oceľových a plastových materiálov.

V rámci nášho pôsobenia vykonávame tiež zámočnícke práce, ako aj výroba oceľových konštrukcií.


Technické oprávnenia

Technické oprávnenia veselka s.r.o. - ISO

ISO

Technické oprávnenia veselka s.r.o. - tlakové zariadenia

Tlakové zariadenia

Technické oprávnenia veselka s.r.o. - tlakové zariadenia

Tlakové zariadenia

Technické oprávnenia veselka s.r.o. - plynové zariadenia

Plynové zariadenia

Technické oprávnenia veselka s.r.o. - MN revize

MN revize

Technické oprávnenia veselka s.r.o. - TIČR nyč

TIČR nyč

Technické oprávnenia veselka s.r.o. - technická inspekce

Technická inspekce Českej rebubliky

Máte otázky? Kontaktujte nás.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností nám napíšte. Radi Vám odpovieme.