Referencie - jadrové elektrárne

Jadrová elektráreň Mochovce

  • Výmena poplastovaného prírubového kovového potrubia domineralizovanej vody za nerezové potrubie pre blok 1. a 2. (strojovňa JE):
  • Riadenie ťažkých havárií – núdzový zdroj chladiva na bloku I (primárny okruh, hermetická zóna, práce vykonávané počas odstávky bloku)

Dostavba jadrovej elektrárne Mochovce 3,4

  • Montážne a zváračské práce na potrubí strojovne.

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice V2

  • Výmena aerátorov čističky odpadových vôd JE EBO
  • Výmena výmenníkov tepla kondenzátu okruhu v primárnom okruhu JE na blokoch 3,4 počas odstávky blokov

Jadrová elektráreň Bohunice

  • Výmena uzatvárajúcej klapky DN2200 a klapky obtoku PN 1200 na prívode chladiacej vody do veže č. 102 a klapky obtoku DN1200 na prívode chladiacej vody do veže
  • Modifikácia elektrických armatúr sekundárneho okruhu – výmena regulačných ventilov kondenzátu DN 200

GALÉRIA