O firme

Spoločnosť VESELKA s.r.o. pôsobiaca v oblasti tlakových zariadení a tepelno - inštalačnej a vykurovacej techniky bola založená v roku 1993. Na prelome roku 2005 – 2006 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Naša spoločnosť vlastní platné oprávnenia na vykonávanie činnosti: montáž, rekonštrukcia, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových aj plynových v prevádzke ako aj výrobu tlakových nádob.

Zameriavame sa najmä na montáž, opravu, výmenu potrubných rozvodov, rozvodov sterilných potrubí z konštrukčných ocelí triedy 11 ako i z austenitických ocelí triedy 17 v týchto oblastiach:

  • chemický priemysel
  • farmaceutický priemysel
  • petrochemický priemysel
  • papierenský priemysel
  • energetický a hutný priemysel

Našu činnosť vyvíjame aj v oblasti montáže vykurovacích a chladiacich systémov, montáž rozvodov úžitkovej i pitnej vody z oceľových a plastových materiálov.

V rámci nášho pôsobenia vykonávame tiež zámočnícke práce ako je výroba a montáž plošín, zábradlí, schodísk a menších konštrukcií z materiálu triedy 11 a triedy 17.

Prioritou našej spoločnosti je profesionalita, kvalita práce a spokojnosť zákazníka.